انواع پروژه های دانشگاهی دانش آموزی

فروشگاه پروژه پایان نامه تحقیق

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز خطا در روند خرید فایل می توانید از طریق ایمیل پشتیبانی مشکل خود را مطرح نمایید itemha@yahoo.com

دانلود تحقیق معرفی کاتالیست ها و نانو کاتالیست ها و کاربرد آنها

دانلود تحقیق معرفی کاتالیست ها و نانو کاتالیست ها و کاربرد آنها

تا اغاز قرن نوزدهم ماهيت کاتالیزورها ناشناخته بود، سرانجام در سال 1835 ميلادي، ژان ياكوب برسليوس شيميدان سوئدي در بررسي واكنشهاي شيميايي در طول سي سال پژوهش و بررسي يكي از خصوصيات مهم واكنشها را سرعت انجام آنها دانست زيرا واكنشهايي كه در آزمايشگاه انجام مي‌شود بايد از سرعت كافي برخوردار باشد تا بتوان واكنشي را دنبال كرده و با مشاهده آزمايش به نتايجي دست يافت مانند هر گاه شعلة كبريت افروخته‌اي را به توده‌اي از قند تماس دهيد قند گداخته مي‌‌شود ولي نمي‌سوزد، براي سوزاندن قند مي‌توانيد مقداري خاكستر سيگار يا كمي از خاك گلدان روي آن بريزيد در اين صورت قند با شعله‌ي آبي خيره‌كننده‌اي همراه با صداي فش‌فش خواهد سوخت در اين عمل خاكستر سيگار يا خاك گلدان کاتالیزور است، يعني سوختن قند در مجاورت خاكستر يا خاك انجام مي‌گيرد، ليكن خاكستر يا خاك در پايان واكنش بدون تغيير شيميايي به جا مي‌ماند.

 

فهرست مطالب تحقیق معرفی کاتالیست ها و نانو کاتالیست ها و کاربرد آنها :

فصل 1-كاتاليست و علم سطح

1-1-كاتاليست

1-2-انواع كاتاليزور

1-2-1-كاتاليست هموژن

1-2-2-كاتاليست هاي هتروژن يا ناهمگن

1-2-3-كاتاليست هاي زيستي يا آنزيمها

1-3-كاتاليست هاي هتروژن (ناهمگن)

1-3-1-كاتاليزورهاي توده اي

1-3-2-كاتاليزورهاي پايه اي

1-4-فعاليت و گزينش

1-5-مراحل فعل و انفعال كاتاليستي

1-6-كاتاليزور ايده آل

1-7-سرعت ويژه كاتاليست

1-8-گزينش پذيري

1-9-پايداري

1-10-خصوصيات فيزيكي كاتاليست

1-11-خصوصيات مكانيكي كاتاليست

1-12-تهيه كاتاليست

1-13-موارد مورد استفاده در ساخت كاتاليست

1-14-پايه كاتاليست

1-15-روشهاي ساخت كاتاليزورها

1-15-1-روش رسوب گيري

1-15-2-روش Copercipitation

1-15-3-روش Raney

1-16-كاتاليزورهائي كه غير فعال مي شوند

1-17-مكانيسم غيرفعال شدن كاتاليزور

1-17-1-واكنش هاي فساد

1-17-2-نفوذ حفره اي

1-17-3-انواع حمله سموم به سطح كاتاليزور

1-17-4-ديگر عوامل موثر در فساد

1-18-جذب سطحي

1-19-سينيك جذب سطحي

1-20-جذب سطحي بر روي يك سطح عريان

فصل دوم: نانوكاتاليست

مقدمه

2-1-كاتاليست ناهمگن

2-2-واكنشهاي ناهمگن كجا اهميت پيدا مي كنند؟

2-3-بررسي فرآيند با Fincher-tropsch از نظر شيميايي

2-4-كاتاليست سه گانه

2-5-فراوري نيمه هاديها و نانوتكنولوژي

2-6-ديگر زمينه هاي كاربرد دانش سطح

بخش اول:

2-7-ساختار سطح

2-8-ساختار ايده آل صاف

2-9-ترازهاي سطح بالا و ترازهاي مجاور آن

2-10-سطوح مقابل

2-11-سطوح جفت فلزي

2-12-مفهوم ناهمگني سطح بخاطر مواد جذبي

2-13-بازسازي سطوح تميز

2-14-جزيره ها

2-15-وضعيت الكتروني توده

2-16-فلزات نيم رساناها و نارساناها

بخش دوم

2-17-تحقيقات و بررسي هاي آزمايشي از سطح و ساختار ماده جذب شده

2-18-تكنيكها و روشهاي تحقيقي با توجه به مرور اجمالي

2-19-اسكن گيري يا نمايش ميكروسكوپي حاصل از كاوش و ايجاد سوراخ

2-20-نيروي اتمي ميكروسكوپي

2-21-نمايش و اسكن ميكروسكوپي حفاري يا سوراخ

2-22-مود يا روش تماس يا اتصال

2-23-روش نيروي اصطكاك

2-24-روش غير تماسي

2-24-1-نمايش ميكروسكوپي در نزديكي سطح

2-24-2-پراكندگي الكترون يا انرژي پايين و كم

2-24-3-طيف سنجي الكترونيك

2-25-ادسرپشن لانگ مويريان

2-26-ادسرپشن لانگ مويريان (ادسرپشن مجزا)

2-27-ادسرپشن مويريان مجزا با برهم كنش هاي جانبي

2-28-ايزوترم هاي ادسرپشن: فرآيند جنبش شناسي

2-29-ايزوترم لانگ موير

2-30-دسرپشن برنامه ريزي شده با دما

2-31-بررسي و تجزيه و تحليل كيفي طيف دسرپشن مبني بر دما

2-32-بررسي كيفي طيف دسرپشن مبني بر دما

خلاصه اي از مطالب مهم

بخش سوم

2-33-واكنش هاي سطح پيچيده (كاتاليزكردن و كندن)

2-34-اندازه گيري و سنجش سينتيك سطح و مكانيزم هاي واكنش

2-35-فرآيند هابر-بوش

2-36-از سنتيك هاي ميكروسكوپي تا كاتاليز كردن

فصل سوم: كاربرد نانوكاتاليست در صنعت

3-1-گوگرد زدايي از سوختهاي فسيلي با نانوكاتاليست

3-2-نانوكاتاليست و اينده سوختهاي فسيلي

3-3-پيشرفت هاي نانوكاتاليست داراي اين قابليت هاست

3-4-برخي از كاربردهاي تجاري شده و يا در مرحله تجاري شدن فناوري نانو

3-5-تصفيه گازهاي خروجي از اگزوز با كاتاليزورهاي نانوساختاري

3-5-1-تصفيه پساب هاي صنعتي با استفاده از نانوفيلتراسيون

3-5-2-تصفيه آبهاي آلوده با استفاده از نانو مواد

3-6-كاهش آلايندگي حاصل از سوخت هاي ديزلي با كمك كاتايست هاي اكسيدي لرزان

3-7-كاتاليست ها و پيل هاي سوختي زيستي

3-8-افزايش فعاليت نانوكاتاليست ها توسط آب

3-9-كاتاليست هاي زيست محيطي

3-10-كاربرد نانوكاتاليست ها در هيدروكراكينگ فرآيندهاي پالايش نفت

3-10-1-مقدمه

3-10-2-هيدروكراكينگ

3-10-3-كاربردهاي فناوري نانو در هيدروكراكينگ

3-11-كاربرد مواد نانو متخلخل در پليمريزاسيون و ايزومريزاسيون فرآيندهاي پالايش نفت

3-11-1-مقدمه

3-11-2-پليمريزاسيون

3-11-3-ايزومريزاسيون

3-11-4-كاربردهاي فناوري نانو در پليمريزاسيون و ايزومريزاسيون

3-11-5-ايزومريزاسيون

3-12-طرح هاي كاتاليستي در حال بررسي

3-12-1-بررسي ساخت پوشش هاي كاتدي جهت آزادسازي گاز هيدروژن در فرآيند

3-12-2-بررسي ساخت كمپلكس متالوسني بيس زيركو تيم دي كلريد براي پليمر

3-12-3-بررسي سنتز دي متيل اتراز گاز سنتز بر روي كاتاليست هاي دو عملگر

3-13-استفاده از تكنولوژي نانوكاتاليست براي تهديد كشورهاي خاورميانه

3-14-قابليت هاي پيش بيني شده نانوكاتاليزورها

3-15-تحليل

منابع و مأخذ

 

تحقیق معرفی کاتالیست ها و نانو کاتالیست ها و کاربرد آنها به صورت فایل ورد doc در 123 صفحه می باشد.

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
catalyst_744502_9412.zip8.5 MB